Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

Reklamácie a servis

Ku každému tovaru je priložená špecifikácia a návod na použitie. Na všetok tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa, kedy bol tovar kupujúcim zakúpený. Reklamovať je možné iba tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru spôsobené jeho nesprávnym používaním, zlou manipuláciou, resp. nesprávnym skladovaním. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť späť predávajúcemu aj s písomným odôvodnením reklamácie (mailom) =popisom vady, reklamovaným tovarom zabalenom v pôvodom obale a dokladom o zakúpení. Predávajúci má právo zisťovať od kupujúceho ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu používania a zaobchádzania s tovarom. Oprávnená reklamácia bude postúpená dodávateľovi a vybavená v čo najkratšom možnom čase (do 30 dní). Ak pôjde o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie peňazí. V tom prípade mu predávajúci vráti plnú úhradu za tovar aj s cenou za poštovné.


Vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Zákazník môže vrátiť v lehote 14 dní od dodania akýkoľvek výrobok, nemôže však byť poškodený, použitý, špinavý a musí spĺňať zásady hygieny. Ak Tovar tieto podmienky spĺňa, tak bude zákazníkovi vyplatená plná výška kupnej ceny. Ak Tovar tieto podmienky nespĺňa, predávajúci má právo dať zákazníkovi zrážku z predajnej ceny tovaru a vyplatiť zákazníkovi len jej časť, alebo vrátenie úplne odmietnuť. Výšku zrážky určuje predávajúci.

VRÁTENIE TOVARU V PRÍPADE ŠPECIFICKEJ tzn. NADROZMERNEJ OBJEDNÁVKY VEĽKÉHO POČTU POLOŽIEK VYTVORENEJ VÝLUČNE NA ŽIADOSŤ KUPUJÚCEHO NA DOHODU, NIE JE MOZNÉ!

Copyright 2018 - 2021 © meditacnevankuse.sk